Słupy usztywniające konstrukcję

 

Słupy żelbetowe usztywniające konstrukcję

 

Trzpienie żelbetowe łączące fundamenty z wieńcem. Elementy niezbędne do usztywnienia konstrukcji

 

Słupy należy wylać w jednym ciągu technologicznym razem z wieńcem.

 

Należy zachować ciągłość zbrojenia. Zakład minimum 50 średnic pręta.

 

budowa domu 2016

 

Przy wylewaniu ławy koniecznie wykonać zbrojenie słupów wg. opisu.

 

budowa domu 2016

 

W momencie zalewania płyty uzupełniamy trzpienie na wysokość ściany fundamentowej. Minimalne wypuszczenie prętów zbrojeniowym 1m

 

budowa domu 2016

 

budowa domu 2016

 

Szalunek wykonujemy z materiału pochodzącego z szalowania ławy. Szalunki muszą być wzmocnione szpilkami na wylot. Całość zostanie bardzo dokładnie zaprezentowana na placu budowy i udostępniona publicznie.

 

budowa domu 2016

 

budowa domu 2016

 

budowa domu 2016

 

Zdjęcie poglądowe. Sposób wykonania szalunku.

 

budowa domu 2016

 

Grafika poglądowa. Oczywiście słupy wylewamy w jednym ciągu technologicznym z wieńcem.

 

budowa domu 2016

 

 

Dokładny model 3d

 

2016 Wszelkie prawa zastrzeżone DOMZA150TYSIECY.PL